WYJAZD DO KINA NA FILM "PSI PATROL".

Dnia 21 września uczniowie klas 0-3 wzięli udział w wycieczce do Kina Remus w Kościerzynie. Dzieci obejrzały film animowany pt. Psi patrol, który dostarczył wiele emocji i uśmiechów na twarzach naszych podopiecznych. Celem wyjazdu bylo kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych a także środkach transportu oraz integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.

Koszt transportu został pokryty ze środków Rady Rodziców."</span