WYCIECZKA DO MUZEUM STUTTHOF

4 października jak co roku klasy ósme wybrały się na wycieczkę do Muzeum Stutthof w Sztutowie śladami rodzinnych i patriotycznych historii II wojny światowej.
Dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc finansową w organizacji wycieczki.