GÓRA GROSZA

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do akcji GÓRA GROSZA, to już XXII edycja!

Będzie dla nas ogromną radością, jeśli społeczność naszej szkoły ponowne aktywnie włączy się do tegorocznej akcji na rzecz dzieci niewychowujących się w swoich rodzinach.

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Dzięki wysiłkowi jaki włożyli Państwo oraz dzieci w XXI akcję Góra Grosza, udało się ponownie pomóc wielu podopiecznym Towarzystwa Nasz Dom na terenie całej Polski.

Termin akcji Góra Grosza jest krótszy niż w ubiegłym roku, dlatego już teraz rozpoczynamy zbiórkę! Symboliczne 'grosze' zbieramy do końca grudnia 2021r. Zachęcamy do włączenia się każdą z klas naszej szkoły! Na początku grudnia podamy instrukcję sortowania, przeliczania i miejsce dostarczenia zebranych groszy!