WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

Sukces!!! Nasza szkoła wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku dla Rad Rodziców i Rad Pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego na program wychowawczo-profilaktyczny szkoły w ramach projektu „Jesteśmy Razem!” realizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022. Zostaliśmy wyróżnieni za zgłoszony przez nas program. Szczegóły na stronie internetowej. Oczekujemy na list gratulacyjny.