KONKURS KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU-LIST GRATULACYJNY

List gratulacyjny - konkurs Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Dzisiaj - 2 marca 2022 r., odbyło się podsumowanie online konkursu dla Rad Rodziców i Rad Pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego na program wychowawczo-profilaktyczny szkoły w ramach projektu „Jesteśmy razem!” realizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022. Nasza szkoła wraz z Radą Rodziców otrzymała list gratulacyjny za zgłoszony przez nas program!!!