Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji w Języku Angielskim „LISTEN UP”.

Dnia 9 marca 2022 r. w naszej szkole odbył się pierwszy etap Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji w Języku Angielskim „Listen Up”.

Uczniowie klas III-VI recytowali wcześniej przygotowane wiersze. Występy były oceniane pod kątem stopnia opanowania pamięciowego tekstu, interpretacji utworu, wrażeń artystycznych, prawidłowej intonacji, oraz doboru i stopnia trudności wiersza.

Wszyscy doskonale sobie poradzili :) Komisja po długich naradach wyłoniła następujących laureatów:

 

W kategorii klas III-IV

 

- I miejsce (ex aequo) : Oskar Mazoch         (kl. IIIb)

                                      Sebastian Lamch     (kl. IVa)

 

- II miesce                   : Bolesław Gurowski (kl. Ivb)

 

 W kategorii klas V-VI

 

- I miejsce                    : Agnieszka Maliszewska (kl. V)

 

- II miejsce                  : Alina Koseda                   (kl. VI)

 

- III miejsce                 : Maja Gawin                     (kl. V)

 

 Jesteśmy dumni z naszych uczniów. Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na kolejnych etapach konkursu :)

                                                                                                                     Dorota Klein

                                                                                                                      Bożena Leszewska