ZIELONA SZKOŁA W SCHODNIE

Uczniowie klas 4 i 5 uczęszczający na lekcje języka kaszubskiego brali udział w turnusie ekologicznym w Zielonej Szkole w Schodnie. Edukacja połączona z dobrą zabawą i integracją   przyświecała kaszubskiej wanodze.