GRATULACJE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ i RADY RODZICÓW SP W SULĘCZYNIE

Gratulacje dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Abrahama w Sulęczynie i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Antoniego Abrahama w Sulęczynie od Kuratorium Oświaty w  w Gdańsku.