UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

W czwartek 10 listopada 2022 roku odbyła się Uroczystość Pasowania na Uczniów Klas Pierwszych w naszej szkole.
To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.
Uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i wokalne. Zapewniali także, że znają szkolną rzeczywistość i są gotowi podejmować uczniowskie wyzwania. To był egzamin, który zdali na szóstkę.
Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała dyrektor Anna Słupikowska. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Antoniego Abrahama w Sulęczynie.
Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło też upominków od rady rodziców wręczonych osobiście przez przewodniczącą panią Annę Bronk oraz Wiolettę Orlikowską i rodziców dzieci.
Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów.