NAJWIĘKSZY POSTĘP

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sulęczynie,
Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców

zapraszają po raz kolejny
wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie

„NAJWIĘKSZY POSTĘP”
w I i II półroczu roku szkolnego 2022/2023


Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dwóch etapach: na koniec I semestru i na koniec roku szkolnego.

Kryteria konkursu:

  • przygotowanie do zajęć lekcyjnych – przybory szkolne, podręczniki, prace domowe,
  • systematyczny udział w zajęciach,
  • zwiększenie się aktywności ucznia na zajęciach,
  • uzyskanie wyższych ocen, niż wcześniejsze,
  • zaangażowanie na rzecz klasy i szkoły (w zależności od wieku dziecka),
  • szacunek wobec rówieśników i wszystkich pracowników szkoły.


Szansę ma każdy uczeń!!! Bez względu na średnią ocen.

Na zwycięzców czekają nagrody:

  • nagroda niespodzianka,
  • dyplom pamiątkowy,
  • wyższa o jeden stopień, niż przewidywana, ocena z zachowania.

 

Powodzenia!!!
Trzymamy za Was kciuki!!!