Lista mailingowa

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

Z historii szkoły Z historii szkoły

Jesteś tu: » STRONA GŁÓWNA » O SZKOLE » Z historii szkoły

Trochę historii szkoły w Sulęczynie

 

              Pierwsza szkoła w Sulęczynie powstała w 1901r. Mieściła ona się w domu prywatnym Waleriana Kreft. Nową szkołę pobudowano w 1905r[1].

    Na stanowiskach kierowników szkół tutejszej szkoły w poszczególnych latach byli:

 1. Sikorski                     1910r -1912r
 2. Cyserski                     1912r-1924r
 3. Skórowski                   1924r-1925r
 4. Fałtyński Józef             1925r-1939r

        Szkoła powszechna w Sulęczynie w okresie międzywojennym (do roku 1939) była szkołą stopnia drugiego (sześć klas), w której przed wybuchem wojny pracowali:

 1. Fałtyński Józef (kierownik tutejszej szkoły)
 2. Skorokówna Matylda
 3. Kruszyńska  Zofia
 4. Wojciechowski M.

     W okresie okupacji tutejsza szkoła stała się kuźnią germanizacji polskich dzieci. Kierownikami w owym czasie byli:Schwertfeger i Rusch.

     Po zakończeniu wojny pracą organizacyjną  nad uruchomieniem szkoły powszechnej w Sulęczynie  zajął się  nauczyciel Julian Jakubek. Otwarcie nowej szkoły nastąpiło 30kwietnia 1945roku.Tymczasowym kierownikiem mianowany został Jakubek Julian.

   Kolejnym kierownikiem szkoły był Stencel Alfons.

  "Uchwałą Sejmu z 13 październka 1973roku powołano zbiorcze szkoły gminne. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania szkoła zbiorcza, zlokalizowana w siedzibie władz administracyjnych powinna stanowić centrum oświatowe w gminie." [2] Celem powołania zbiorczych szkół,było storzenie lepszych warunków kształcenia dzieci wiejskich. 1 wrześnnia 1973 roku Szkołę Podstawową w Sulęczynie określono siedzibą i miejscem pracy Gminnego Dyrektora Szkół gminy Sulęczyno. Wówczas Gminnym Dyrektorem Szkół Gminy Sulęczyno został Alfons Synak.

   Dyrektorami Zbiorczej Szkoły Gminnej w Sulęczynie zostali:Gr

 1. Groth Eryk i zastępca dyrektora  Formela Jerzy.
 2. Formela Jerzy i zastępca dyrektora Jereczek Zygmunt         ..............-31.08.1984r

    W roku szkolnym 1984/85 rozwiązano zbiorcze szkoły gminne. Zlikwidowano stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół i powolano Inspektora Oświaty i Wychowania. Wówczas dyrektorami szkół zostali:

 1. Leszkowski Ryszard                                                   ............ -31.08.1987r

 2. Zawisza Zenon i zastępca dyrektora Leszkowski Ryszard          1.09.1987r-31.08.1990r

 3. Mikoś Maria i zastępca dyrektora Śledziewska Maria              1.09.1990r-31.08.1991r

      Około 1991r nauczano w szkołyach podstawowych. Dyrektorami Szkoły Podstawowej w Sulęczynie powołani zostali:

 1. Śledziewska Maria                                                     1.09.1991r-31.08.1997r

 2. Michalski Robert                                                       1.09.1997r-31.08.1999r

       W 1999 rok zmienił się system edukacji. Powstały 6-letnie szkoły podstawowe i 3-letnie gimnazja. Dyrektorami Zespołu Szkół w Sulęczynie zostali:

 1. Michalski Robert                                                       1.09.1999r-31.08.2009r

 2. Słupikowska Anna                                                      1.09.2009r

 

 

 


[1] B. Głodowski, Sulęczyno szkice z dziejów wsi. s.34,s.69

 

 

[2] Grażyna Korda, "Przemiany sieci oświatowej na terenie gminy Sulęczyno w latach 1945-2000